Ανακαινίσεις κατοικιών      από 250 €/μ²

Περιεχόμενα εργασιών ανακαίνισης συνήθους κατοικίας :

 • Επίσκεψη επί τόπου του έργου , αποτύπωση των χώρων και των αναγκών , σχεδίαση αρχιτεκτονικής πρότασης και προσφορά υλοποίησης του έργου.
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας , της ανάλογης με την έκταση του έργου και έναρξη καρτέλας ΙΚΑ στην αντίστοιχη περιοχή.
 • Αποξηλώσεις παλιού μπάνιου, επίπλων κουζίνας , πλακιδίων , πριζοδιακοπτών , παλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης.
 • Προμήθεια κάδου για την απόρριψη των μπάζων και καθημερινός καθορισμός χώρων και κοινόχρηστων πολυκατοικίας.
 • Υδραυλική εγκατάσταση νέα , ύδρευσης και αποχέτευσης .
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση έλεγχος υπάρχουσας , αντικατάσταση πίνακα (εάν αυτό απαιτείται) , νέες ηλεκτρολογικές γραμμές όπου απαιτούνται σε σχέση με την αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Τοποθέτηση επίπλων κουζίνας βάσει του σχεδίου και υλικών μελαμίνης ή βακελίτη που έχει επιλεχθεί από τον ιδιοκτήτη. Τοποθέτηση μηχανισμών, φρένων , πάγκου, μπαταρίας , πλακιδίων πάνων από τον πάγκο , κάδου απορριμμάτων.
 • Ανακατασκευή λουτρού με την τοποθέτηση νέων πλακιδίων δαπέδου και τοίχων , νέων ειδών υγιεινής , νιπτήρα, επίπλου νιπτήρα, αξεσουάρ μπάνιου , καθρέπτη.
 • Χρωματισμοί των χώρων με ελεύθερη επιλογή χρωμάτων από τον ιδιοκτήτη , επισκευές όπου απαιτούνται από τις νέες διαμορφώσεις ή τη φθορά λόγο χρόνου της κατασκευής .
 • Τοποθέτηση πόρτα ασφαλείας σε χρωματισμούς και υλικά μελαμίνης επιλογής του ιδιοκτήτη.
 • Αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων στις ίδιες θέσεις με υλικά μελαμίνης ή βακελίτη επιλογής του ιδιοκτήτη .
 • Τοποθέτηση νέων ηλεκτρολογικών υλικών και συσκευών.

Στις εργασίες ανακαίνισης μιας κατοικίας μπορούν να προστεθούν και οι κάτωθι εργασίες που διαμορφώνουν ανάλογα το κοστολόγιο των εργασιών.

 • Εξωτερικά κουφώματα , αποξήλωση και αντικατάσταση από νέα αλουμινίου με διπλά τζάμια και θερμοδιακοπή.
 • Νέα δάπεδα σε όλους τους χώρους.
 • Ντουλάπες υπνοδωματίων , αποξήλωση και αντικατάσταση με νέες με υλικά και σχέδια μελαμίνης ή βακελίτη επιλογής του ιδιοκτήτη.
 • Εγκατάσταση συναγερμού.
 • Τοποθέτηση δαπέδου στους εξωτερικούς χώρους της κατοικίας με δάπεδα τύπου laminate ή με πλακίδια επιλογής του ιδιοκτήτη.
 • Ξύλινες ή γυψοσανίδας κατασκευές και επενδύσεις.
 • Ψευδοροφές γυψοσανίδας.
 • Μεταλλικά κιγκλιδώματα , επισκευή ή αντικατάσταση τους.
 • Θέρμανση της κατοικίας , με την αλλαγή των παλιών σωμάτων, ή με τοποθέτηση θερμοπομπών ή με την τοποθέτηση λέβητα αερίου .

Ανακαινίσεις κατοικιών

Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων        από 320 €/μ²

Περιεχόμενα εργασιών ανακαίνισης επαγγελματικού χώρου :

 • Επίσκεψη επί τόπου του έργου , αποτύπωση των χώρων και των αναγκών , σχεδίαση αρχιτεκτονικής πρότασης και προσφορά υλοποίησης του έργου.
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας , της ανάλογης με την έκταση του έργου και έναρξη καρτέλας ΙΚΑ στην αντίστοιχη περιοχή.
 • Αποξηλώσεις παλιού μπάνιου, επίπλων κουζίνας , πλακιδίων , πριζοδιακοπτών , παλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης.
 • Προμήθεια κάδου για την απόρριψη των μπάζων και καθημερινός καθορισμός χώρων και κοινόχρηστων πολυκατοικίας.
 • Υδραυλική εγκατάσταση νέα , ύδρευσης και αποχέτευσης .
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση έλεγχος υπάρχουσας , αντικατάσταση πίνακα (εάν αυτό απαιτείται) , νέες ηλεκτρολογικές γραμμές όπου απαιτούνται σε σχέση με την αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Ανακατασκευή χώρων υγιεινής με την τοποθέτηση νέων πλακιδίων δαπέδου και τοίχων , νέων ειδών υγιεινής , νιπτήρα, επίπλου νιπτήρα, αξεσουάρ μπάνιου , καθρέπτη.
 • Νέα κουζίνα εάν πρόκειται για χώρο γραφείων ή κατασκευή εκ νέου εάν πρόκειται για χώρο εστίασης με αναπροσαρμογή του κοστολογίου.
 • Τοποθέτηση νέων δαπέδων .
 • Χρωματισμοί των χώρων με ελεύθερη επιλογή χρωμάτων από τον ιδιοκτήτη , επισκευές όπου απαιτούνται από τις νέες διαμορφώσεις ή τη φθορά λόγο χρόνου της κατασκευής .
 • Αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων στις ίδιες θέσεις με υλικά μελαμίνης ή βακελίτη επιλογής του ιδιοκτήτη .
 • Τοποθέτηση νέων ηλεκτρολογικών υλικών και συσκευών.

Στις εργασίες ανακαίνισης ενός επαγγελματικού  μπορούν να προστεθούν και οι κάτωθι εργασίες που διαμορφώνουν ανάλογα το κοστολόγιο των εργασιών.

 • Εξωτερικά κουφώματα , αποξήλωση και αντικατάσταση από νέα αλουμινίου με διπλά τζάμια και θερμοδιακοπή.
 • Ξύλινα ερμάρια , αποξήλωση και αντικατάσταση με νέα με υλικά και σχέδια μελαμίνης ή βακελίτη επιλογής του ιδιοκτήτη.
 • Εγκατάσταση συναγερμού.
 • Ξύλινες ή γυψοσανίδας κατασκευές και επενδύσεις.
 • Ψευδοροφές γυψοσανίδας.
 • Θέρμανση των χώρων , με την αλλαγή των παλιών σωμάτων, ή με τοποθέτηση θερμοπομπών ή με την τοποθέτηση λέβητα αερίου ή με την μελέτη και τοποθέτηση κλιματισμού ανάλογα με την χρήση και τον χώρο .
 • Σχεδιασμός και κατασκευή επίπλων και βιβλιοθηκών.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή μπαρ στη περίπτωση που πρόκειται για χώρο εστίασης.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή πινακίδας.
 • Μελέτη και κατασκευή ηχομονωτικών και ηχοαπορροφητικών επιφανειών σε χώρους που απαιτείται .
 • Μελέτη και κατασκευή φωτισμού σε χώρους που απαιτείται.
 • Μελέτη και τοποθέτηση μονάδων ήχου ανάλογα με την χρήση του χώρου.

Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων