ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

εκσκαφές μπετά διαχείριση αποβλήτων

 • ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
 • ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

       καλέστε στο 210 8030010 για την προσφορά μας .

 

εκσκαφές μπετά διαχείριση αποβλήτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά την έκδοση της άδειας δόμησης ακολουθεί η κατασκευή του κτιρίου . Οι πρώτες εργασίες που γίνονται είναι οι εκσκαφές και οι κατασκευές του οπλισμένου σκυροδέματος ( μπετά) . Το κόστος για τα δύο αυτά στάδια είναι περίπου το 30-35% του ολικού κόστους κατασκευής ενός έργου . Για τον λόγο αυτόν η επιλογή των σωστών συνεργείων αποτελεί τον σοβαρότερο παράγοντα για την εξέλιξη ενός έργου αλλά και για την σωστή εφαρμογή του προυπολογισμού του έργου.  Την περίοδο που διανύουμε είναι επιτακτική ανάγκη ο ιδιοκτήτης να έχει μία σαφή και ολοκληρωμένη οικονομική άποψη για το κόστος αυτό , που όπως έχει αναφερθεί είναι το μεγαλύτερο στο σύνολο του έργου.  Ετσι μπορεί να προγραμματίσει τις πληρωμές του ανά στάδιο εργασίας ( σκυροδέτησης) , την καταβολή των ενσήμων , την πληρωμή των προμηθευτών  και τέλος την πληρωμή των εμπλεκόμενων συνεργείων.

 

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Η παράγραφος αυτή με αναφορές σε προβλήματα και διαφωνίες μεταξύ υπεργολάβων και ιδιοκτητών δεν έχει σαν σκοπό τη δημιουργία φόβου που λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την δημιουργία ενός έργου. Σαν σκοπό έχει να επισημάνει κάποια σημεία που συνήθως δεν αναφέρονται ή παρεξηγούνται .

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
 • Διαφωνία στην επιμέτρηση των εκσκαφών.
 • Διαφωνία στην ημέρες που μπορεί να χρησιμοποιήσει σφυρί (αφορά βραχώδη εδάφη).
 • Διαφωνία στα μεροκάματα για τη χρήση μηχανημάτων σε επιχώσεις , διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου.

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

 • Διαφωνία στα ένσημα.
 • Διαφωνία στον τρόπο πληρωμής εμφανών επιφανειών , δοκών και στήλων πέργκολας , τοποθέτησης αρμοκάλυπτρων , νεροσταλακτών.
 • Διαφωνία πληρωμής αφανών εργασιών.
 • Επαναδιαπραγμάτευση τιμής μετά τη σκυροδέτηση της θεμελίωσης , όταν η τιμή που έχει δώσει ο υπεργολάβος είναι αρκετά χαμηλότερη απο την τρέχουσα τιμή της “πιάτσας” .
 • Καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου .
 • Τοποθέτηση μαστόρων και βοηθών με ελλειπή εμπειρία.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρία μας με  πολιτικούς μηχανικούς   25 ετούς εμπειρίας σε έργα χωματουργικών και κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος μπορεί να προσφέρει την ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής που απαιτείται σε ένα σύγχρονο έργο. Με τη σύνταξη  προυπολογισμού έργου , κόστος ενσήμων , χρονοδιάγραμμα εργασιών , πίνακα περιοδικών πληρωμών, μέριμνα του έργου στις επιμέρους εργασίες ,  το συνολικό κόστος του έργου παραμένει σταθερό χωρίς εκπλήξεις και προβλήματα .

 

εκσκαφές μπετά διαχείριση αποβλήτων

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Τα στάδια για την ολοκλήρωση των εκσκαφών , χωματουργικών , κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος είναι τα εξής :

 • Εναρξη εργασιών στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής
 • Χάραξη των εκσκαφών απο Τοπογράφο σύμφωνα με τις συντεταγμένες του κτιρίου απο την άδεια δόμησης
 • Γενικές εκσκαφές
 • Προστασία όμορων κτιρίων ή οικοπέδων , όπου απαιτείται .
 • Χάραξη ειδικών εκσκαφών ( εφόσον υπάρχουν κλιμακοστάσια, φρεάτια κλπ)
 • Διαχείριση αποβλήτων  απο τα πλεονάζοντα προιόντα εκσκαφών.
 • Διάστρωση μπετόν καθαριότητας κατηγορίας C12/16
 • Χάραξη της θεμελίωσης του κτιρίου απο Τοπογράφο
 • Κατασκευή ξυλότυπου θεμελίωσης και σιδηρού οπλισμού
 • Ελεγχος του περιγράμματος και του βάθους θεμελίωσης απο ελεγκτή δόμησης κατόπιν προσκλήσεως απο τον επιβλέποντα μηχανικό
 • Τοποθέτηση θεμελιακής γείωσης
 • Σκυροδέτηση θεμελίωσης
 • Παραλαβή δοκιμίων ποιοτικού ελεγχού σκυροδέματος
 • Επίχωση για τη διάστρωση του εδαφόπλακας υπογείου ή ισογείου ανάλογα με την περίπτωση
 • Τοποθέτηση αναμονών υδραυλικών εγκαταστάσεων όπου απαιτούνται (φρεάτια , αποχετεύσεις κλπ)
 • Τοποθέτηση υγρομόνωσης και θερμομόνωσης εδαφόπλακας  υπογείου ή ισογείου ανάλογα με την περίπτωση
 • Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού εδαφόπλακας
 • Σκυροδέτηση εδαφόπλακας
 • Καθαρισμός των τοιχείων υπογείου ( εφόσον υπάρχουν) ,επάληψη υγρομόνωσης σε δύο στρώσεις και τοποθέτησης πλαστικής προστασίας και αποστράγγισης υδάτων ( αυγουλίερα)
 • Ξυλότυποι και σκυροδετήσεις επιπέδων πάνω απο το έδαφος
 • Ξυλότυποι και σκυροδετήσεις ειδικών κατασκευών ( πέργκολες , εμφανείς επιφάνειες , πρόβολοι κλπ)
 • Πληρωμές προμηθευτών και συνεργείων ανά φάση και  σκυροδέτηση
 • Καταβολή ενσήμων συνεργείων ανά φάση εργασίας
 • Καθαρισμός εργοταξίου ανά φάση εργασίας
 • Μέριμνα ασφάλειας εργοταξίου και εργαζομένων

εκσκαφές μπετά διαχείριση αποβλήτων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Ωράριο εργασίας 7:30 – 14:30 . Κλειστό εργοτάξιο σε ώρες κοινής ησυχίας, αργίες , Σαββατοκύριακα.
 • Λήψη μέτρα ασφάλειας  εργοταξίου και εργατών (κράνη, κουπαστές, παπούτσια, κλείσιμο ασανσέρ).
 • Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ σε ώρα εργασίας και χώρο εργοταξίου .
 • Καταβολή ενσήμων βάσει ενσήμων άδειας δόμησης.
 • Επάληψη με λάδι ξυλοτύπου με βάση το νερό.

 • Προμήθεια μπετόν  απο εταιρίες πιστοποιημένες με ISO και προμήθεια οπλισμού σπό Ελληνικά πιστοποιημένα εργοστάσια κατασκευής χάλυβα.
 • Τοποθέτηση πλαστικών αποστατών στα τοιχεία του υπογείου.
 • Ξεκαλούπωμα  γίνεται πάντα με υποστύλωση  15 ημερών για πλάκες  και κατόπιν εντολής του επιβλέποντος μηχανικού  και 28 ημερών χωρίς υποστύλωση και  2 ημερών για τα κατακόρυφα στοιχεία.

 • Μετά τη σκυροδέτηση διαβροχή  σκυροδέματος 2 φορές τη μέρα για 7 ημέρες.
 • Τοποθέτηση  φελιζόλ για αναμονές ύδρευσης, αποχέτευσης , καμινάδων , και εν γένει κατακόρυφων οδεύσεων .
 • Οι επιφάνειες των αρμών εργασίας πλένονται απο τα τρίματα του μπετόν και καθαρίζονται σχολαστικά πριν την επόμενη σκυροδέτηση.
 • Τοποθέτηση πλαστικών αποστατών σιδηρού οπλισμού σε οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία αντίστοιχου διαμετρήματος .
 • Τοποθέτηση κλειστών συνδετήρων στις δοκούς και τοποθέτηση γάτζων για σωστή αγκύρωση ειδικά στις αμφιέρειστες πλάκες.
 • Χρησιμοποίηση στεγανωτικού μάζας και ρευστοποιητή στη σκυροδέτηση τοιχείων υπογείου .
 • Τοποθέτηση επισκευαστικού Μπετόν σε σημεία που δεν είναι καλή η σκυροδέτηση.    
 • Καλούπωμα σκάλας (σκαλοπάτια-ψάθας) σύμφωνα με την μελέτη.
 • Σκυροδετήσεις πάντα κατόπιν ελέγχου καλουπιού και σιδηροπλισμού από τον επιβλέποντα μηχανικό και μετά την απομάκρυνση από τον ξυλότυπο όλων των ξένων σωμάτων (ξύλα, χαρτιά, πολυστερίνη κτλ). Αν ο ξυλότυπος είναι υδατοαποροφητικός (σανίδες, κόντρα- πλακέ κτλ που δεν έχουν επαλειφθεί με αποκολλητικά υλικά κτλ) τότε θα διαβρέχεται μέχρι κορεσμού. Θα διαβρέχονται επίσης οι επιφάνειές του οπλισμένου σκυροδέματος που θα καλυφτούν με νέο σκυρόδεμα.
 • Απαγορεύεται η ελεύθερη πτώση του σκυροδέματος από ύψος  μεγαλύτερο των 2.5μ. Απαιτούνται προστατευτικά στις πλευρές των όμορων ιδιοκτησιών για αποφυγή ζημιών και μικροτραυματισμών που αποκλειστική  ευθύνη έχει ο υπεργολάβος.
 • Σκυροδετήσεις ανάλογα με τις επιτρεπόμενες βάσει Ελληνικού Κανονισμού Σκυροδέματος θερμοκρασίες περιβάλλοντος χώρου.
 • Πριν την τελική εξόφληση του υπεργολάβου υπογεγραμμένη δήλωση από το προσωπικό του και από τον ίδιο ότι δεν έχουν καμία απαίτηση για επιπλέον ένσημα από αυτά που έχουν κολληθεί στο ΙΚΑ γιατί συμφωνούν απόλυτα.
 • Ασφάλιση του έργου

εκσκαφές μπετά διαχείριση αποβλήτων