ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ