Υπαίθριες κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) .

Η πισίνα είναι ο καλοκαιρινός πόλος έλξης της οικογένειας , των φιλοξενούμενων αλλά και ο χώρος συνάντησης σε ξενοδοχειακούς χώρους. Συνήθως γύρω από την πισίνα τοποθετούνται ξαπλώστρες ή γίνεται η ανάπτυξη του καλοκαιρινού καθιστικού ή των χώρων εστίασης και συνάθροισης κοινού . Η μορφή , το σχήμα , η επικάλυψη , το βάθος , ο τρόπος ανακύκλωσης και καθαρισμού του νερού αποτελούν στοιχεία της αρχιτεκτονικής μελέτης και του περιβάλλοντος χώρου. Επίσης ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα μέτρα ασφαλείας της χρήσης της. Τα δάπεδα περιμετρικά είναι αντιολισθητικά για την αποφυγή ατυχημάτων. Οι χώροι της δεξαμενής υπερχείλισης και του μηχανοστασίου σχεδιάζονται υπόγεια με εύκολη πρόσβαση από τους ιδιοκτήτες και το συνεργείο καθαρισμού και συντήρησης . Το κανάλι υπερχείλισης που τοποθετείται περιμετρικά της δεξαμενής αποτελεί ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στοιχείο και σχεδιάζεται με πολλούς τρόπους ανάλογα με το ύφος του κτιρίου και τις ανάγκες των χρηστών. 

Οι υποδομές σε ύδρευση , φωτισμό υλοποιούνται κατά το στάδιο της κατασκευής του κτιρίου ώστε να είναι εύκολη η υλοποίηση των κατασκευών.

Το κόστος κατασκευής δεν περιλαμβάνεται στο γενικό κόστος του κτιριακού όγκου λόγο της έκτασης κάθε οικοπέδου, τον βαθμό και το εύρος ανάπτυξης , καθώς και από την επιλογή των υλικών και κατασκευών. Έτσι λοιπόν , συντάσσεται ξεχωριστός προϋπολογισμός ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών του κτιρίου.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου –περίφραξη .

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου ενός κτιρίου αποτελεί ιδιαίτερη σχεδίαση και είναι εκτός του κύριου κτιριακού όγκου. Περιλαμβάνει τις προσβάσεις από και προς το κτίριο των πεζών και των οχημάτων , τις περιφράξεις , την είσοδο , τις προσβάσεις από τον δρόμο , την φύτευση , τους υπαίθριους χώρους καθιστικών , την πισίνα , κλπ. Ο περιβάλλον χώρος ενός κτιρίου βρίσκεται σε άμεση σχέση με το κτίριο και αποτελεί την επέκταση του στο ύπαιθρο .Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι βρίσκονται σε αρμονική ισορροπία μορφής και χρήσεων .

Οι υποδομές σε ύδρευση , φωτισμό υλοποιούνται κατά το στάδιο της κατασκευής του κτιρίου ώστε να είναι εύκολη η υλοποίηση των κατασκευών.

Το κόστος κατασκευής δεν περιλαμβάνεται στο γενικό κόστος του κτιριακού όγκου λόγο της έκτασης κάθε οικοπέδου, τον βαθμό και το εύρος ανάπτυξης , καθώς και από την επιλογή των υλικών και κατασκευών. Έτσι λοιπόν , συντάσσεται ξεχωριστός προϋπολογισμός ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών του κτιρίου.

Εσωτερικές ξύλινες κατασκευές.