ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ