homes4you.gr ολοκληρωμένες σύμμεικτες μεταλλικές κατασκευές απο 710 € / μ2
homes4you ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ απο 710 € / μ2
homes4you ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ απο 710 € / μ2
τοιχοποιια
homes4you ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
homes4you ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 1. Γενικά

       Οι Σύμμεικτες μεταλλικές κατασκευές αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα.

       Η κατασκευή αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη από τις αρχές του 20ου αιώνα και έχει εφαρμογή σε όλα τα είδη των κατασκευών.

 1. Σύμμεικτες μεταλλικές κατασκευές  – Πλεονεκτήματα
 • Μειωμένος χρόνος κατασκευής και ενσήμων με άμεσο αντίκτυπο στο γενικό κόστος κατασκευής.
 • Μεγάλη αντισεισμική προστασία.
 • Εγγυημένα εργοστασιακά υλικά και έλεγχος ποιότητας κατασκευής και προμήθειας υλικών.
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής της κατασκευής χωρίς συντήρηση.
 • Δυνατότητα μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς υποστυλώματα.
 • Αυξημένη θερμομόνωση και ηχομόνωση . Προστασία από εξωτερική υγρασία και συμπυκνώματα εσωτερικών υδρατμών.
 • Ελαφρά δομική κατασκευή στις περιπτώσεις καθ’ ύψος προσθήκης επί υφιστάμενου κτιρίου.
 • Ιδανική σε μικρές προσθήκες κτιριακών όγκων που δεν είναι εύκολη η κατασκευή με τον συμβατικό τρόπο λόγω χώρου ή δύσκολης πρόσβασης.
 1. Περιγραφή κατασκευής
 • Εκσκαφές . Οι εκσκαφές του κτιρίου πραγματοποιούνται περιμετρικά της θεμελίωσης και σε βάθος που υποδεικνύει η στατική μελέτη και το ανάγλυφο του εδάφους.
 • Θεμελίωση . Η θεμελίωση του κτιρίου γίνεται από οπλισμένο σκυρόδεμα σε διαστάσεις , θέσεις και γεωμετρία που υποδεικνύει η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη.
 • Θεμελιακή γείωση . Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της Θεμελιακής Γείωσης ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας σε όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το νέο κανονισμό Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384.Το σύστημα γείωσης που τοποθετείται εντός των εκ σκυροδέματος θεμελίων μίας κατασκευής και χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, λειτουργίας, ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρονική, αλεξικεραύνου κλπ
 • Άγκυρα μεταλλικών υποστυλωμάτων . Μεταλλικάαγκύρια τοποθετούνται στις προβλεπό-μενες θέσεις των μεταλλικών υποστυλωμάτων και πακτώνονται στο σκυρόδεμα θεμελίωσης.
 • Μεταλλικός σκελετός κτιρίου . Ο σκελετός του κτιρίου αποτελείται από μεταλλικές δοκούς και υποστυλώματα , ενώ οι πλάκες είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Τοιχοποιία. Οι εξωτερικές και εσωτερικές κατασκευάζονται από 3Δ-πάνελ που συντίθεται από δύο παράλληλα πλέγματα τα οποία αποτελούνται από οριζόντιες και διαμήκεις ράβδους οπλισμούδιατομής  Ø-3.0 mm ή Ø-3.6 mm ποιότητας S-500, συγκολλημένες μεταξύ των δημιουργώντας πλέγμα με καρέ 6,25 χ 6,25 cm. Στο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο πλεγμάτων προβλέπεται ενσωματωμένη, κατά την παραγωγή, πλάκα μονωτικού υλικού από  διογκωμένη πολυστερίνη πυκνότητας 18,0 – 20,0 kg/m³ και πάχους από 5.cm έως και 20.cm, η οποία διαπερνάται από τις διαγώνιες ράβδους και έτσι είναι ασφαλώς συγκρατημένη και παράλληλα προς τα πλέγματα, σε ελεγχόμενη απόσταση από αυτά .
 • Υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατά- σταση . Η υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση γίνεται βάσει των Ελληνικών κανονισμών και των κανόνων της τέχνης και τεχνικής στις θέσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες.
 • Επιχρίσματα .Η ολοκλήρωση της τοιχοποιίας γίνεται με εκτοξευμένη ενισχυμένη τσιμεντοκονία σε πάχος 5cm σε κάθε πλευρά του πάνελ, με την χρήση του ειδικού πρόσμικτου κονιάματος . Η τελική όψη της εσωτερικής τοιχοποιίας μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις αισθητικές ανάγκες του έργου. Τα επιχρίσματα υλοποιούνται σε δύο στάδια .
 • Θέρμανση κτιρίου.Η θέρμανση του κτιρίου υλοποιείται κατόπιν μελέτης των αναγκών των χρηστών του κτιρίου , των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και χρηματοοικονομικών κριτηρίων. Η προσανατολισμένη τοποθέτηση του κτιριακού όγκου σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες της περιοχής και το ανάγλυφο του τοπίου είναι κύριοι άξονες για ένα ενεργειακό – βιοκλιματικό κτίσμα.  Κάθε μορφή θέρμανσης και ψύξης έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα , για τη λήψη της σωστής απόφασης θα πρέπει να προσμετρούνται όλοι οι παραπάνω παράγοντες. Προτάσεις με νέες μεθόδους , όπως θερμοπομποί και αντλίες θερμότητας μειώνουν το κόστος ψύξης και θέρμανσης με μεγάλο ποσοστό .
 • ΤΖάκι.Η τοποθέτηση τζακιού στο καθιστικό της κατοικίας είναι ο πόλος έλξης για την συγκέντρωση της οικογένειας αλλά και των επισκεπτών. Υπάρχουν πολλά είδη και στυλ τζακιών που προσαρμόζονται ανάλογα με τον χώρο και τις ανάγκες των χρηστών. Τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή των ενεργειακών τζακιών έχουμε αύξηση της θερμικής απόδοσης 80% έναντι των συμβατικών τζακιών. 

 

 

 

 • Μαρμαροποδιές – μαρμαρικά . Μαρμαρο-ποδιά είναι το μάρμαρο που τοποθετείται στο κάτω μέρος των παραθύρων και των εξωτερικών ανοιγμάτων και λειτουργεί ως οδηγός για την τοποθέτηση των κουφωμάτων . Είναι από σκληρό μάρμαρο 2 ή 3εκ. Με τον όρο μαρμαρικά συνήθως ενοούνται όλες οι επενδύσεις μαρμάρου , όπως σκάλες ,δάπεδα,  μπάνια , πάγκοι κουζίνας και λουτρών , στηθαία, τζάκια κλπ. Η μορφή , το σχέδιο και η ποιότητα είναι εξαρτώμενη από το ύφος του κτιρίου , τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες των χρηστών. Η αποτύπωση των τεμαχίων , ο σχεδιασμός , η κοπή και η εφαρμογή γίνεται από εξιδικευμένα συνεργεία. Επειδή πρόκειται για φυσικό υλικό η προμήθεια των υλικών γίνεται με την παρουσία των ιδιοκτητών.
 • Γεμίσματα δαπέδων – τσιμεντοκονίες. Είναιτο γέμισμα των δαπέδων για την τελική επικάλυψη τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αρχιτεκτονικό στοιχείο επενδύσεων τοίχων δαπέδων, κλιμακοστασίων. Η τεχνοτροπία αυτή ονομάζεται « πατητή τσιμεντοκονία» .
 • Δάπεδα υγρών χώρων . Ως υγροί χώροι εννοούνται τα λουτρά , κουζίνα , εξωτερικοί χώροι και γενικότερα όπου υπάρχει χρήση νερού . Η επικάλυψη των δαπέδων των χώρων αυτών γίνεται με αντιολισθηρά πλακάκια επιλογής των ιδιοκτητών σε σχήμα , διαστάσεις και χρωματολογία.
 • Δάπεδα κοινόχρηστων χώρων και υπνοδωματίων .Για τους χώρους αυτούς υπάρχει πλειάδα λύσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ως εναλλακτικές λύσεις την τοποθέτηση δαπέδου laminate, που είναι ξύλινο δάπεδο , ή την τοποθέτηση πλακιδίων απομίμησης ξύλου ή πλακιδίου τύπου γρανιτόπλακας . Η επιλογή των υλικών γίνεται από τους χρήστες του κτιρίου με τη βοήθεια των μελετητών ώστε στο τέλος να παράγεται ένα αρμονικό αποτέλεσμα.
 • Επενδύσεις τοίχων.Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης ή γρανιτόπλακες ή με πατητή τσιμεντοκονία ή με καθρέπτες έχουμε στους υγρούς χώρους , κατόπιν επιλογής των χρηστών με βάσει τον χαρακτήρα του κτιρίου , την χρήση και την χρηματοοικονομική ανάλυση του κόστους. Στόχος είναι η λειτουργικότητα , η άνεση , και η αρμονία των χώρων.
 • Κουφώματα αλουμινίου . Τα ανοίγματα των χώρων σχεδιάζονται ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις κάθε χώρου σε ηλιασμό και θέα του περιβάλλοντος χώρου. Είναι ανοιγόμενα, επάλληλα ανάλογα με την χρήση και τη θέση . Οι σειρές κουφωμάτων αλουμινίου πληρούν τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ και έχουν θερμοδιακοπή , ενεργειακά τζάμια , σήτες .
 • Ντουλάπες υπνοδωματίου. Τοποθετούνται σε κάθε υπνοδωμάτιο στις θέσεις και διαστάσεις που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη . Τα κουτιά είναι από μελαμίνη  με πορτάκια μελαμίνης. Η επιλογή της μελαμίνης είναι στην ευχέρεια των χρηστών του κτιρίου. Κατόπιν συνεννόησης και κόστους τοποθετούνται επιπλέον μηχανισμοί ή ειδικά αξεσουάρ.
 • Επιπλα κουζίνας .Τοποθετούνται στη θέση και διαστάσεις που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη . Τα κουτιά είναι από μελαμίνη  με πορτάκια μελαμίνης. Η επιλογή της μελαμίνης είναι στην ευχέρεια των χρηστών του κτιρίου. Κατόπιν συνεννόησης και κόστους τοποθετούνται επιπλέον μηχανισμοί ή ειδικά αξεσουάρ.
 • Έπιπλα μπάνιου. Έπιπλα μπάνιου τοποθετούνται ανάλογα με την διαμόρφωση του χώρου και τις ανάγκες των χρηστών. Κατασκευάζονται από ξυλεία ανθεκτική και κατάλληλη για υγρούς χώρους.
 • Είδη υγιεινής .Είδηυγιεινής τοποθετούνται λευκά πορσελάνης . Ειδικότερα για τους νιπτήρες υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε σχέδια χρώματα , υλικά και μορφή ανάλογα με τον σχεδιασμό των υγρών χώρων και του ύφους του κτιρίου.
 • Επικάλυψη κτιρίου . Η επικάλυψη κτιρίου σχεδιάζεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής , τις ειδικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις και τους ειδικούς όρους δόμησης. Έτσι έχουμε την επιλογή ανάμεσα με κεκλιμένες επιφάνειες (στέγη) ,  επίπεδες (δώμα) ή συνδυασμό των δύο προηγούμενων . Ανάλογα με την μορφή της επικάλυψης επιλέγεται και η μόνωση της .

Σύμμεικτες μεταλλικές κατασκευές