Τεχνικές Προδιαγραφές homes4you

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν σύμμεικτες μεταλλικές κατασκευές υλοποίησης κτιριακών έργων και ακολουθούν την προσφορά και σύμβαση κατασκευής του έργου. Κατασκευές που δεν περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις αναγράφονται και κοστολογούνται ξεχωριστά . Η στατική μελέτη και κατασκευή των κτιρίων γίνονται βάσει των τελευταίων κανονισμών περί μεταλλικών κατασκευών που ισχύουν στην Ελλάδα , και είναι πλήρως θωρακισμένες έναντι σεισμού. Το κέλυφος των κτιρίων προστατεύεται με θερμοπρόσοψη που είναι η πληρέστερη μορφή θερμομόνωσης και υγρομόνωσης κτιρίων . Καλύπτει όλες τις τελευταίες προδιαγραφές για ενεργειακά κτίρια . 

Τεχνικές Προδιαγραφές homes4you

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν  κατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα ,  υλοποίησης κτιριακών έργων και ακολουθούν την προσφορά και σύμβαση κατασκευής του έργου. Κατασκευές που δεν περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις αναγράφονται και κοστολογούνται ξεχωριστά . Η στατική μελέτη και κατασκευή των κτιρίων γίνονται βάσει των τελευταίων κανονισμών οπλισμένου σκυροδέματος που ισχύουν στην Ελλάδα , και είναι πλήρως θωρακισμένες έναντι σεισμού. Το κέλυφος των κτιρίων προστατεύεται με θερμοπρόσοψη που είναι η πληρέστερη μορφή θερμομόνωσης και υγρομόνωσης κτιρίων . Καλύπτει όλες τις τελευταίες προδιαγραφές για ενεργειακά κτίρια . 

Τεχνικές Προδιαγραφές homes4you

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Οι τεχνικές προδιαγραφές ειδικών κατασκευών κτιρίων αφορούν :

  • Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου . Λεπτομέρειες κιγκλιδωμάτων, κουφωμάτων εισόδου πεζών και οχημάτων  , πορτοσιά εισόδου ,πορτοσιά εισόδου οχημάτων ,  χώρος υπαίθριας ψησταριάς, οδεύσεις πεζών στον υπαίθριο χώρο της κατοικίας  , φύτευση, φωτισμός περιβάλλοντα χώρου  κλπ.
  • Διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων . Λεπτομέρεις σχεδιασμού λουτρών , κουζίνας , ντουλαπών .
  • Σχεδιασμών ψευδοροφών , φωτισμού , όδευσης καναλιών κλιματισμού κλπ.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή επίπλων.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή υπαίθριων κολυμβητικών δεξαμενών . Κατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα, προκατασκευασμένες κλπ.

Τεχνικές Προδιαγραφές homes4you

Επικοινωνήστε μαζί μας για όποια κατασκευή σας ενδιαφέρει , ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  , μελέτη και προσφορά αποπεράτωσης έργου , ανακαινίσεις και επισκευές πολυκατοικιών ,  συμβουλές Εργων Πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου ή να συζητήσουμε μαζί την εκμετάλευση του ακινήτου σας ή να σας προτείνουμε την καλύτερη αρχιτεκτονική λύση για το οικόπεδο σας.

Τεχνικές Προδιαγραφές homes4you